Aprašymas

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l
Tirpus koncentratas
MCPA super – sisteminio veikimo, fenoksi klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose ir kvietrugiuose, javuose su dobilų įsėliu, raudonuosiuose dobiluose sėklai, pievose, ganyklose, bulvėse.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.
PURŠKIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO NORMOS:
1,0-1,5 Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, avižos
0,8-1,2 Javai su dobilų įsėliu, Raudonieji dobilai sėklai
1,5 – 2,0 Pievos ir ganyklos
1,0 Bulvės(Purškiama, kai bulvės yra 3 – 8 cm aukščio)
2,0 Bulvės (Iki bulvių sudygimo, vegetuojančios piktžolės.)
NAIKINAMŲ PIKTŽOLIŲ SPEKTRAS
Jautrios piktžolės:  Baltoji balanda (Chenopodium album), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), dirvinė pienė (Sonchus arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense).
Vidutiniškai jautrios piktžolės: Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), rūgštynės (Rumex sp.), daržinė žliūgė (Stellariamedia), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum afficinalis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis).
Mažai jautrios piktžolės: Kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium spp.), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė veronika (Veronica arvensis).
TIRPALO RUOŠIMAS
Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–300 l/ha. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens, įjungti maišyklę. Reikiamą produkto kiekį tolygiai supilti į purkštuvą (prieš tai produktą reikia gerai suplakti pakuotėje), supilti likusį vandenį, rūpestingai išmaišyti. Tuščią tarą 3 kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą su tirpalu. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių ir nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
Didžiausias apdorojimų skaičius  1.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 4-6 valandos.