Aprašymas

Kompleksinė, priliuota trąša. EB trąša. Tai kompleksinė trąša, skirta tręšti laukus siekiant praturtinti dirvą pagrindiniais makroelementais (N, P, K). Trąša tinkama tiek žieminių, tiek vasarinių augalų tręšimui visų tipų dirvožemiuose.

Sudėtis: azotas bendras (N) – 15 %, fosforas (P2O5) – 15 %,  kalis (K2O) – 15 %

 

Tręšimo rekomendacijos:

  • vasariniai javai – 300-500 kg/ha;
  • vasariniai rapsai – 300-500 kg/ha;
  • pievos – 200-300 kg/ha;
  • cukriniai ir pašariniai runkeliai – 500-700 kg/ha.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
LAIKYMO SĄLYGOS: laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.
💁‍♀️Jei turite klausimų ar norite užsisakyti:
  • el.paštu: uabprekyba@gmail.com
  • paskambinę telefonu 📞: +370 698 53999, +370 620 74985, +370 342 673335
  • užpildę čia esančią užklausos formą: Užsakymo forma

Visą prekių pristatymo informaciją galite rasti čia: Prekių pristatymas