Aprašymas

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Taifun sisteminis herbicidas naudojamas vienametėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti varpinių javų, žirnių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, pūdymuose, laukuose po derliaus nuėmimo, vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiuose. Taip pat naudojamas kirtavietėse nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Visas prekės aprašymas: http://www.vatzum.lt/uploads/documents/taifun_b__prof__clp_..pdf