Aprašymas

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Orius®250 EW triazolų grupės sisteminis fungicidas naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose grybinėms ligoms naikinti.

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui!

Visas prekės aprašymas:  https://www.vatzum.lt/uploads/documents/20150617__orius_25_ew.pdf