Aprašymas

Aukštos kokybės granuliuotų organinių ir mineralinių trąšų mišinys, skirtas tręšti vynuogėms bei aktinidijoms. Trąšos aprūpina augalus reikiamomis maisto medžiagomis, pagyvina mikrobiologinį aktyvumą dirvoje, didina humuso kiekį dirvožemyje, stiprina augalų augimą, skatina vaisių augimą, gerina jų kokybę bei skonines savybes, stiprina augalų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams. Sudėtyje yra magnio, kalcio, daug mikroelementų, kurie yra būtini augalo mitybai, stiprėjimui, vaisių formavimui.

NAUDOJIMAS IR NORMOS: vynuogės, aktinidijos tręšiamos kelis kartus per sezoną. Pavasarį – prieš žydėjimą balandžio, gegužės mėnesiais. Vasarą – birželį arba liepą. Trąšas tolygiai paberti aplink augalą, įterpti į dirvą bei palaistyti vandeniu. Trąšos tirpsta vandenyje, todėl gali būti naudojamos kiekvieno laistymo metu: 30g/10 litrų vandens. Prieš sodinant išberiama 1,5kg į 10m2 arba į duobutę, priklausomai nuo augalo dydžio, įberiama 50-150g trąšų. Prieš naudojimą būtina trąšas sumaišyti!
SUDĖTIS:  suminis azotas (N) – 7,62 % (nitratinis (NO3-N) – 2,2%, amoniakinis (N-NH4) – 3,55%, organinis (N) – 1,87%), fosforo pentoksidas (P5O5) bendras – 6,89% (tirpus vandenyje – 5,64%), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje – 11,8%, kalcio oksidas (CaO) tirpus vandenyje – 6%, magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje – 1,9%, sieros trioksidas (SO3) tirpus vandenyje – 12,5%. Turi mikroelementų: boro (B) – 0.027%, vario (Cu) – 0.02%, geležies (Fe) – 0.1%, mangano (Mn) – 0.15%, molibdeno (Mo) – 0.001%, cinko (Zn) – 0.04%.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Prarijus: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Įkvėpus: jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Laikyti sausoje vietoje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.