Aprašymas

Karbamidas – azoto trąša, tinkanti įvairioms lauko, daržo bei sodo kultūroms tręšti. Šia trąša lauko ir sodo augalai tręšiami iki sėjos, žieminiai ir daugiamečiai – vegetacijos pradžioje. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai iki žydėjimo tręšiami per lapus: purškiant mažinamas žaladarių kiekis bei jų neigiamas poveikis.

NORMOS: bulvių tręšimas prieš sodinimą – 200g/m2, augant ūgliams prieš purenimą arba kaupimą – 50-70g/m2; braškių tręšimas anksti pavasarį – 100g/m2 ir surinkus derlių – 50g/m2; daržovių tręšimas – 200g/m2, augimo metu – 70g/m2; vaismedžiai, vaiskrūmiai: purškiami tirpalu pavasarį iki pumpurų brinkimo arba rudenį, nukritus lapams 700g/10-čiai litrų vandens; vejoms tręšti – vegetacijos pradžioje 1,5kg/a.
SUDĖTIS: karbamidas (karbamidinio azoto (N-NH2) kiekis ne mažesnis kaip 46,2%).
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo.
SANDĖLIAVIMAS: laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios vietos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.