Aprašymas

Pakuotė 1kg, 2 kg.

Trąšos, skatinančios braškių augimą, žydėjimą, šaknų sistemos formavimą, gausinančios derlių, ir gerinančios skonio savybes
Boro trūkumą dirvožemyje padeda sumažinti trąšų sudėtyje esantis mikroelementas.

Tręšimas. Trąšos tolygiai paskleidžiamos ir įterpiamos į dirvą. Taip pat galima iškasti dirvoje duobutes, įberti į jas trąšų grūdelių ir užberti žemėmis.

Trąšų norma.
Pagrindiniam tręšimui 1kg/40m2(20-30 g/m2 prieš žydėjimą)
Papildomam tręšimui 1kg/50m2(20-30 g/m2 po žydėjimą)
Rudeniniam tręšimui 1kg/40m2(20-30 g/)
Prieš sodinimą 1kg/40m2(20-30 g/)

Saugos priemonės
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo kaitinimo šaltinių. Patekus į akis, nedelsiant prapaluti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsinat kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Trąšoms patekus ant veido, nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti nuo vaikų. Rekomenduojame mūvėti tinkamas pirštines/ naudoti akių(veido) apsaugos priemones. Baigus darbą, nusiplauti rankas su muilu. Nepilti į kanalizaciją ir vandens telkinius.

Cheminė sudėtis %
Azotas suminis (N) 11,0: Nitratinis-N (NO3-N) 4,4; Amonio-N (NH4-N) 6,6
Fosforas (P2O5): tirpus neutraliame amonio citrate (P2 O5 / P) 10,5 / 4,6; tirpus vandenyje (P2 O5 / P) 8,0 / 3,5
Kalis tirpus vandenyje (K2O / K) 21 / 17,5
Magnis suminis (MgO / Mg) 2,6 / 1,6
Siera (SO3 / S) 25 / 10
Boras (B) 0,05
Varis (Cu) 0,03
Geležis (Fe) 0,08
Manganas (Mn) 0,25
Molibdenas (Mo) 0,002

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.