Aprašymas

NAUDOJIMAS: trąšas tolygiai išbarstykite samanotuose vejos plotuose arba profilaktiškai visoje vejoje. Tinkamiausias laikas stabdyti samanų augimą – balandžio mėn. Papildomai tręšiama pasirodžius pirmiems samanų dygimo požymiams. Neberti trąšų ant betoninių trinkelių ar dekoratyvinių akmenų.
NORMOS: 3kg/a (100 m2). Norint paspartinti tręšimo ir samanų šalinimo efektą, galima 100-120g trąšų ištirpinti 10l vandens ir palaistyti veją, norma – 1l tirpalo/1m2.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) – 7,0%, amoniakinis azotas (NH4-N) – 5,5%, karbamidinis azotas (NH2-N) – 1,5%, fosforo pentoksidas (P2O5) – 5% (tirpus neutraliame amonio citrate), kalio oksidas (K2O) – 8% (tirpus vandenyje), magnio oksidas (MgO) (tirpus vandenyje) – 4,5%, sieros trioksidas (SO3) – 20%, tirpus vandenyje – 16%, geležis (Fe) – 5%.
PAVOJINGUMAS: smarkiai pažeidžia akis.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

PAKUOTĖ: 3kg, 10kg

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.